Copy email list

This feature allows the user to copy the email addresses of the email Address book.

It is possible to copy all or only selected addresses. The type of delimiter that has to be used, can be chosen as well (Semicolon - comma - space - carriage return).

 

 

help_id
DlgCopiaEmail

Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.

Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.