You are here

Kortingen en reducties

Om een korting of een reductie toe te passen die op de factuur moet worden vermeld, moet u een transactie aanmaken die de datum, het factuurnummer en de rekeningen toont volgens het type transactie dat u gekozen hebt. Het is belangrijk om de boekhouding met betrekking tot de verkooptransactie "terug te draaien" en als u ook de BTW registreert, de BTW-code met het minteken te vermelden, zodat de BTW in mindering wordt gebracht.

Hoe een korting op een factuur te boeken

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.