You are here

Gegevens archiveren

De functie Archiveren voorkomt dat er teveel transacties van uitgeleende en teruggebrachte boeken blijven staan. Oude gegevens die worden gearchiveerd in verborgen tabellen zonder verwijderd te worden. Deze gegevens kunnen altijd teruggehaald worden voor statistieken of elk ander gebruik.

Gegevens opslaan van ingeleverde boeken

  • Kies van het menu Hulpprogramma's Gegevens archiveren en dan Tabelgegevens archiveren -> Leningen. Het programma verwijdert alle transacties van teruggebrachte boeken van de Leningen tabel en slaat deze op in de tabel Archief.
  • Alleen uitgeleende boeken die nog niet teruggebracht zijn worden getoond in de tabel Leningen.

Niet langer gebruikte contacteninformatie opslaan

U kunt uw oude en niet meer gebruikte contacten archiveren precies zoals uw boeken.

  • Geef een opslagdatum op voor alle contacten die u wilt archiveren.
  • Kies van het menu Hulpprogramma's Gegevens archiveren en dan Tabelgegevens archiveren -> Contacten.

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.