You are here

Timesheet

De Urenregistratie functionaliteit maakt het registreren en de presentatie van de gewerkte uren eenvoudiger en sneller.
Deze is helemaal gratis, u hoeft alleen maar Banana Boekhouding 9 te downloaden en te installeren.

Eigenschappen

 • Snelle gegevensinvoer.
 • Onmiddelijke telling van gewerkte uren, vakanties en afwezigheid.
 • Totalen en overzichten voor iedere dag, week, maand en jaar.
 • Eenvoudig aan te passen, past in alle planningen.
 • Mogelijkheid om vakanties en betaald verlof in te stellen.
 • Kan gebruikt worden voor het hele jaar of voor specifieke periodes.
 • Kan een maandoverzicht afdrukken.

 

Belangrijk om te weten

 • De urenregistratie wordt gedaan in een tabel "Journaal" genaamd waarin de gewerkte uren en instellingen worden ingevoerd.
 • Per dag kan een begin en een einde worden ingesteld.
 • Vakanties, ziekte, afwezigheid en andere dingen worden aangegeven in uren en minuten.
 • Het programma laat altijd overzichten gebaseerd op uren en minuten zien.

Hoe te beginnen

We adviseren dat u uw eigen bestand aanmaakt, gebaseerd op een bestaand model.

 1. Vanuit het menu Bestand, commando Nieuw, klik op Nieuw Blanco en kies dan onder Hulpprogramma's Urenregistratie.
 2. Voer de basis-parameters van het nieuwe bestand in (taal en decimalen) in het volgende venster:


   
 3. Sla het bestand op onder een nieuwe naam (bijv. uw naam en het jaar).
 4. Voer de uren die overgedragen moeten worden en uw werkschema in in Bestandseigenschappen.
  Zie "Instellen van het Werkschema"
  1. Vul de vakanties en de gewerkte uren in die moeten worden overgedragen
  2. Stel de weekplanning in
  3. Stel werk- en vakantiedagen in.
 5. Stel uw eigen werktijden in.
 6. Sla de veranderingen op.

Voer de dagelijks werktijden in

 1. Open het bestand
 2. Ga naar de huidige dag (geel) -> Menu Hulpprogramma's -> "Ga naar vandaag".
 3. Stel de begin- en eindtijden in.
  1. Druk op de punt "." om de tijd die de computer aangeeft in te voeren.
  2. Als u +5 of -5 (of willekeurig ander getal) invoert toont het programma de huidige tijd met 5 minuten meer of minder dan de computertijd.
  3. Met het Hulpprogramma's menu, "Week vullen" is het mogelijk de uren van vorige week over te nemen.
  4. Met de knop "F4" of "Cmd4" (Van boven kopiëren) wordt de waarde in de bovenliggende rij gekopiëerd.
 4. Voer vakanties of afwezigheid in.
  1. Geef de vakantie- of afwezigheidsuren van de dag aan in de betreffende kolommen.
  2. Als u in Edit modus gaat laat het programma de dagelijks geplande/gewerkte uren zien.
  3. If you go into Edit mode, the program shows the daily scheduled hours
  4. Als u de uren in decimaal formaat invoert (bijvoorbeeld 1.75) laat de software de waarde in uren en minuten zien (bijvoorbeeld 1:45).

Afdrukken en overzichten

 • Met het menu Bestand -> commando Afdrukken kunt u:
  • De tabel afdrukken.
  • Een gedeelte van de tabel dat u geselecteerd heeft afdrukken
 • Met Hulpprogramma's -> Maandelijks rapport:
  Wordt het maandelijkse rapport afgedrukt.

Omzetten van Decimale uren naar uren: minuten

Wanneer het aantal uren per dag is gebaseerd op decimale uren (43 uren per week, voor 5 dagen) moet u 8,6 uren werken per dag.

 • Voer 8.6 in in de kolom Verschuldigd (gebruik de decimale punt inplaats van de dubbele punt ":")
 • In de automatisch aangevulde lijst ziet u de waarde omgezet naar uren en minuten "8:36".
  Gebruik de voorgestelde waarde.

Specifieke Commandos (Hulpprogramma's menu)

Gaa naar vandaag

Zet de cursor op de huidige dag.

Dag vullen

Neemt de gewerkte uren en afwezigheid voor de huidige dag over van dezelfde dag van de vorige week.

Week vullen

Neemt de gewerkte uren en afwezigheid voor de huidige week over van dezelfde dagen van de vorige week.

Maandelijks rapport

Drukt de totalen en rijen van de huidige maand af.
U kunt de af te drukken periode selecteren.

Rijen voor periode aanmaken

Maakt de rijen aan voor iedere dag, vanaf het begin, en het totaal voor het aangegeven jaar.

Timesheet importeren

Importeert de waardes van een externe urenregistratie.

 • Geef het bestand aan van waar af de software de gegevens importeert.
 • Geef aan welke waardes geïmporteerd moeten worden.
  • Alleen vakanties importeren.
   De software importeert alleen de waardes van de "Vakantie" kolom
   De notities die bij de geïmporteerde waardes horen worden ook geïmporteerd.
  • Alles importeren.
   Neemt de waardes over van Vakantie, Notities, Gewerkt, Afwezigheid, Correcties, Verschuldigd en Onderverdeling.

Als er in het geïmporteerde bestand meerdere rijen zijn van dezelfde datum worden waardes volgend op de eerste rij niet geïmporteerd.
 

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.