You are here

Tabblad Opties

Rijen voor einde van pagina
Deze functie zorgt ervoor dat een rekening niet over twee pagina's afgedrukt wordt. Als een rekeningkaart die afgedrukt moet worden meer rijen heeft dan in dit veld wordt aangegeven, dan wordt de hele kaart op de volgende pagina afgedrukt.

Eén rekening per pagina
Door deze optie te activeren wordt iedere kaart op een aparte pagina afgedrukt (zelfs die met weinig transacties).

Kolomkoppen herhalen
Door deze optie te activeren worden de kolomkoppen herhaald voor iedere rekening binnen een pagina.

Rekeningen zonder transacties opnemen
Door deze optie te activeren worden kaarten zonder transacties ook afgedrukt.

Weergave
U kunt hier de kolomweergave selecteren die opgenomen moet worden in de weergave en afdruk van de rekeningkaarten:

  • Basis
  • BTW
  • Kostenplaatsen
  • Verval datum

Het programma gebruikt dezelfde volgorde als in de transactiestabel wanneer geen criterium wordt aangegeven.

Sorterings kolom
In de rekeningkaart kunnen transacties worden gesorteerd op verschillende soorten gegevens:

  • Document datum
  • Datumwaarde
  • Vervaldatum
  • Betalingsdatum

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.