You are here

Ontwikkelaar

Ontwikkelaar opties

Deze tab bevat nuttige opties voor Banana Boekhouding ontwikkelaars met betrekking tot scripts, apps en http pagina's.

Screenshot activeren (Ctrl+3)

Als deze optie aangevinkt is het mogelijk schermafdrukken te maken van programmatabellen en dialoogschermen met de toetscombinatie Ctrl + 3.

Toon Debug output venster

Indien geactiveerd, wordt het paneel 'Debug output' onderaan het hoofdvenster van het programma weergegeven. Dit paneel toont alle debugberichten. Debugberichten stellen u in staat om de juiste werking te controleren tijdens de uitvoering van scripts, apps of oproepen naar de webserver. Ze zijn gericht aan ontwikkelaars van scripts, apps of http sheets. Zie de pagina Debugging voor meer informatie.


 

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.