You are here

Transacties met verschillende BTW tarieven

Wanneer het totale bedrag van een factuur is samengesteld uit meerdere bedragen met verschillende BTW percentages moet u als volgt boeken:

  • ieder bedrag met een specifiek BTW percentage moet ingevoerd worden in een verschillende rij met zijn eigen BTW code (voer het bruto bedrag in)
  • wannneer u de meervoudige boeking beëindigd hebt controleert u of de som van de diverse bedragen en de BTW bedragen overeenkomen met het totaal van de factuur..

Hier is een voorbeeld:


BTW Vrijstelling
Als u in de factuur ook nog posten hebt met BTW vrijstelling moet u op dezelfde manier handelen als hierboven en de BTW vrijstelling code kiezen uit de BTW-codes tabel.
 

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.