In this article

Modellen voor Banana Boekhouding

Gratis Timesheet voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW, Coronavirus)

Nederland
Timesheet
Ander

Gratis applicatie waarmee iedere werknemer gewerkte uren, vakantie, afwezigheden en de uren die als gevolg van het Coronavirus verloren gaan kan registreren. Documenteert gewerkte uren en houdt deze bij. Maakt controles sneller en voorkomt fouten. Maakt snel overzichten met alle gegevens om uw salaris te berekenen, om afwezigheden en vakanties te controleren en om het verlies aan toegestane niet gewerkte uren voor compensatie te documenteren.

Ga aan de slag met dit model

Model documentatie

Video bekijken: Neem 3 minuten de tijd om te ontdekken hoe u uw eigen Timesheet kunt maken, de verwachte werktijden en dagelijkse gegevens in kunt voeren en maandelijkse rapporten voor u en uw werkgever kunt afdrukken.

Urenregistratie voor Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De Banana Boekhouding Timesheet, die gratis gebruikt kan worden, ondersteunt de verzoeken voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en levert daarvoor een tijdsregistratiesysteem waarmee vastgelegd kan worden:

  • dagelijks gewerkte uren, inclusief overwerk,
  • uren verloren gegaan door economische oorzaken en
  • afwezigheden zoals vakantie, ziekteverzuim, ongelukken, etc.

Met Timesheet maakt iedere medewerker zijn eigen werkblad aan en beheert dit gedurende het jaar met zijn eigen computer door de geplande tijd en vakanties in te stellen en daarna de dagelijkse teveel of te weinig gewerkte uren, vakanties en afwezigheden te registreren. Het invoeren is eenvoudig en veilig omdat alle gegevens direct geverifieerd worden. Het programma doet de berekeningen waardoor het tijd uitspaart en fouten voorkomt. De medewerker heeft direct een uitgebreid overzicht in het werkblad:

  • Dagelijkse uren met het dagelijkse en cumulatieve verschil vergeleken met de geplande tijd.
  • De totalen per maand en per jaar van de gewerkte uren, vakanties en afwezigheden en van uren die verloren zijn gegaan om economische redenen.

Het programma maakt een overzicht met de dagelijkse uren en totalen per maand. Het ondertekende overzicht helpt de werkgever het salaris te berekenen, de achterstand van vakantiedagen, uren die ingehaald moeten worden te controleren en ook om het verzoek voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) compensatie vanwege de Corona crisis voor te bereiden.

Werkschema van de werknemer invoeren

Hoe de NOW aan te vragen

Op de pagina Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid vindt u hoe u als werkgever de tegemoetkoming kunt aanvragen.

Urenregistratie in uw bedrijf organiseren

Er moet een timesheet worden aangemaakt voor iedere medewerker, zie ook:

Hoe het gratis model voor de registratie van gereduceerde uren te gebruiken

Iedere medewerker downloadt en installeert Banana Boekhouding 9 op zijn of haar eigen computer, tablet of smartphone,

Maak een persoonlijk urenregistratiewerkblad aan

Iedere medewerker moet een Timesheet op zijn of haar computer aanmaken dat het hele jaar gebruikt wordt.

  1. Open het programma en kies Nieuw... van het menu Bestand
  2. Kies Time Sheet voor Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) (Coronavirus) en klik op de knop Aanmaken
  3. Sla het bestand op uw computer of in de cloud Dropbox, iCloud, Google drive of iets anders op.

Nieuw commando van het menu Bestand

Voer de persoonlijke gegevens van de medewerker in

Geef in het tabblad Timesheet het werknemersnummer van de medewerker en ook het BSN en het werkpercentage op.

Enter the employee personal data

Stel werktijden in

Voer in het tabblad Begin de gebruikelijke werktijden voor de medewerker en de al gewerkte uren en overgebleven vakantiedagen in.
Enter the employee work schedule

Voer de dagelijks uren in

Voer dagelijks in de Journaaltabel de start en stop tijden van werk, ziekteverzuim, vakanties, etc. in.
Voer in de kolom Niet gewerkte uren ivm COVID-19 de uren in waarin de medewerker niet kan werken vergeleken met de gebruikelijke tijden.
Dit is een systematisch Timesheet model (invoer van start en stop werktijden) - er bestaat ook een vereenvoudigd urenregistratie model (invoer van aantal gewerkte uren).

Enter the daily worked hours

Specifiek maandrapport voor Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

We hebben een speciale extensie ontwikkeld om een overzicht te krijgen dat lijkt op het overzicht dat vereist is voor de Werkloosheidsfondsen om de verloren uren als gevolg van het Coronavirus op te geven.
Van het menu ExtensiesExtensies beheren... zoek de Timesheet - Maandoverzicht met totalen dagelijkse uren extensie en installeer deze.
Als u het overzicht wilt afdrukken klik in het menu Extensies op Timesheet - Maandoverzicht met totalen dagelijkse uren.
Voer de specifieke periode en de kolommen in die u wilt afdrukken.

Voor meer informatie zie ook pagina Timesheet - Maandoverzicht met totalen dagelijkse uren

Automatic report of timesheet with reduced hours

Deel met medewerkers, vrienden en collega's

Gebruik de links na "Share this article" om anderen te informeren over deze gratis oplossing.
Dit zal hen helpen om tijd en werk te besparen in deze moeilijke tijd.

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email