You are here

Voorbeeldbestand Facturen met gebruik van kostenplaatsen

Dit voorbeeld voor het afdrukken van facturen stelt klantenrekeningen in met behulp van kostenplaatsen in plaats van balansrekeningen, exclusief factuurdetails van de rekeningen.

Country: Netherlands  | Boekhouding type: Dubbel boekhouden met BTW  |  Category: Onderwijs

Facturen 2018

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden met BTW

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    BALANS  
    Activa  
  1020 Bankrekening 1
  1100 Klanten of Debiteuren 1
1   Totaal activa 00
       
    Passiva  
  2200 Te betalen BTW 2
  2201 BTW volgens BTW overzicht 2
297   Winst lopend jaar 2
2   Totaal passiva 00
       
    WINST- EN VERLIESREKENING  
    Baten & Lasten  
  3000 Opbrengst verkopen 4
  3400 Opbrengst dienstverlening 4
  3800 Kortingen 4
4   Totaal Baten & Lasten 02
       
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 297
       
00   Verschil moet =0 (lege cel) zijn  
       
       
    Klanten register  
  ;10000 Vermeulen BV DEB
  ;10001 Pieter Vermaas DEB
DEB   Totaal klanten  
BTW-codes
BTW-code Beschrijving % BTW
  Informatie mbt btw-codes (niet wijzigen)  
  id=vatcodes-nl-2019.20181219  
  Bijgewerkt op 19.12.2018 met de 2019 BTW tarieven  
     
     
V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
V9 Leveringen/diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
V6 Leveringen/diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
OV21 Oninbare vorderingen 21.00
OV9 Oninbare vorderingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
OV6 Oninbare vorderingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
PG12 Privégebruik 12.00
V0 Leveringen/diensten 0%  
  Leveringen en/of diensten binnenland  
     
VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
VR9 Verleggingsregelingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
VR6 Verleggingsregelingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Verleggingsregelingen  
     
VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
VEU Levering naar landen binnen de EU  
VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
  Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
     
VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
VIX9 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
ICP21 Intracommunautaire prestaties 21% 21.00
ICP9 Intracommunautaire prestaties 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
ICP6 Intracommunautaire prestaties 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
  Verschuldigde BTW  
     
IG21 Voorbelasting 21% 21.00
IG9 Voorbelasting 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6 Voorbelasting 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
IG9-1 Voorbelasting 9% (BTW exclusief) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
IG9-2 Voorbelasting 9% (BTW verlegd) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6-2 Voorbelasting 6% (BTW verlegd) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
D9-2 BTW bij invoer betaald aan douane 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Voorbelasting  
     
  TOTAAL  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Gratis en vrijblijvend

Om dit bestand te openen heeft u het programma Banana Boekhouding nodig. Als u het programma nog niet heeft, kunt u de Free Version downloaden.
Banana Boekhouding biedt verschillende toepassingen en meer dan 500 modellen om uit te kiezen.

Share this article: Twitter | Facebook | Email