Modellen

Netherlands
Netherlands - Business
Dubbel boekhouden
 • Speciaal voor administratiekantoren, zonder verkooprekeningen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
 • Speciaal voor kleine bedrijven, met voorbeelden van klanten en leveranciers en een kostenplaats autokosten. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
Dubbel boekhouden met BTW
 • Speciaal voor kleine bedrijven, met voorbeelden van klanten en leveranciers, BTW en een kostenplaats autokosten. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
 • Speciaal voor de ZZP'er, met voorbeeld-transacties en BTW.
 • Model met transactie-voorbeelden voor het beheer van klanten/leveranciers.
 • ZZP
  Speciaal voor de ZZP'er met BTW, Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
Dubbel boekhouden vreemde valuta
 • Speciaal voor administratiekantoren, met vreemde valuta verwerking, zonder verkooprekeningen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
 • Speciaal voor kleine bedrijven met, vreemde valuta verwerking, een voorbeeld van een kostenplaats autokosten en klanten/leveranciers rekeningen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
 • Speciaal voor financiële kantoren, met vreemde valuta verwerking, zonder verkooprekeningen. Met voorbeeldtransacties. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
Dubbel boekhouden met BTW & vreemde valuta
Boekhouding inkomsten & uitgaven
 • Speciaal voor administratiekantoren, zonder verkooprekeningen en BTW. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
 • Speciaal voor kleine bedrijven, met voorbeelden van (samengestelde) transacties. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
Boekhouding inkomsten & uitgaven met BTW
 • Speciaal voor administratiekantoren, zonder verkooprekeningen, met BTW. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
 • Speciaal voor kleine bedrijven, met BTW en voorbeelden van (samengestelde) transacties. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
 • Model om een nieuwe bedrijfsactiviteit te beheren, volgens de inkomsten en uitgaven boekhouding, met financiële planning/budget.
Kasboek met BTW
 • Speciaal voor kleine winkels, met één rekening (kas), BTW en voorbeelden van transacties. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
Netherlands - Private
Dubbel boekhouden
 • Speciaal voor huishoudens, met een voorbeeld van kostenplaatsen voor de uitgaven van verschillende familieleden. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
Dubbel boekhouden vreemde valuta
 • Speciaal voor huishoudens, met vreemde valuta verwerking en een voorbeeld van kostenplaatsen voor de uitgaven van verschillende familieleden. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
Boekhouding inkomsten & uitgaven
 • Efficient en eenvoudig model om je huishoudboekhouding mee bij te houden.
 • Efficient en eenvoudig model om je huishoudboekhouding mee bij te houden, met voorbeeldtransacties
 • Speciaal voor huishoudens, met een voorbeeld van kostenplaatsen voor de uitgaven van verschillende familieleden. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
Kasboek
 • Speciaal voor huishoudens, met een voorbeeld van een uitsplitsing van persoonlijke- woning- en overige kosten. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
Netherlands - Non-Profit
Dubbel boekhouden
 • Speciaal voor gebruik in PKN kerkgemeenschappen. Het rekeningschema is gebaseerd op het model van de Protestantse Kerk in Nederland, volgens FRIS 2019. Een speciale afdruk van de Jaar- en Exploitatie Rekening, die nagenoeg exact de door FRIS gevraagde gegevens weergeeft, is in het bestand als compositie opgeslagen. Met voorbeeldtransacties, budget-tabel en enkele budget voorbeeldtransacties.
 • Voorbeeldbestand voor verenigingen/goede doelen/kerken die een kwitantie voor giften aan hun leden willen uitreiken. Dit is mogelijk door het gebruik van Kostenplaats KP3.
 • Speciaal voor verenigingen, zonder BTW, met een winstcentrum voor ledenadministratie. De voorbeeld-transacties helpen u op weg bij het boeken.
Dubbel boekhouden vreemde valuta
 • Speciaal voor verenigingen, zonder BTW, met vreemde valuta verwerking, voorbeeldtransacties en een winstcentrum voor ledenadministratie. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
Dubbel boekhouden met BTW & vreemde valuta
 • Speciaal voor verenigingen, met BTW en vreemde valuta verwerking en een winstcentrum voor ledenadministratie. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
Boekhouding inkomsten & uitgaven
 • Speciaal voor gebruik bij verenigingsbureaus, zonder BTW, met een voorbeeld van een winstcentrum lidmaatschapsbijdragen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
Boekhouding inkomsten & uitgaven met BTW
 • Speciaal voor gebruik bij verenigingsbureaus, met BTW en een voorbeeld van een winstcentrum lidmaatschapsbijdragen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
Kasboek
 • Speciaal voor gebruik bij verenigingsbureaus, met voorbeeldtransacties en een voorbeeld van kostenplaatsen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.